Nieuws

NIEUWS

 

1. Groepstherapie voor studenten en groepstherapie voor CVS- en FM-patiënten

Studenten van de KULeuven en van de Leuvense hogescholen kunnen in een aparte groep aan een verminderd tarief (10 euro per student) deelnemen. Deze groep vangt aan vanaf 5 deelnemers en duurt telkens een trimster met de mogelijheid te verlengen.

CVS- en fybromialgiepatiënten kunnen in een aparte groep aan een verminderd tarief (10 euro per student) deelnemen. Deze groep vangt aan vanaf 5 deelnemers en duurt telkens een trimester met de mogelijheid te verlengen. De groepen starten vanaf vijf deelnemers. Bij interesse gelieve ons te contacteren op extimicy@gmail.com met in de titel 'groepstherapie CVS en FM'.

 

2. Rouwgroepen

In onze praktijk zijn we weer met rouwgroepen gestart. U heeft misschien wel interesse om deel te nemen aan een groep .

Bent u één van de grootouders, vader of moeder, broer of zus, jullie kind of een goede vriend/vriendin verloren?

Gebeurde het totaal onverwacht? Of eerder verwacht? Door ziekte, een ongeval of zelfdoding? Is het nog maar net gebeurd of al een hele tijd geleden?

De tijd bleef even stilstaan, maar nadien ging het dagelijks leven gewoon weer door. Tenminste ... zo leek het toch voor de buitenwereld ...

Heeft u geleerd om aan de buitenwereld een flair van "ça va" te tonen, terwijl u van binnen kapot gaat? En wat met die kwaadheid die van binnen heerst? De opstandigheid die als een tornado door uw lijf raast? Sommigen mensen hebben al kort na een overlijden behoefte aan wat extra steun, anderen pas na maanden of zelfs jaren. Op onverwachte momenten kunnen emoties u weer overvallen en dan is het goed om te weten dat u bij ons welkom bent.

 

Aarzel niet om ons te contacteren, indien u later wilt aansluiten.

Wanneer deze groepen doorgaan, hangt af van de agenda van de deelnemers en vinden plaats in de gebouwen van PC Extimicy te Rotselaar.

 

3. Groepstherapieën .

U heeft misschien wel interesse om deel te nemen aan een groep voor (jong)volwassenen.

In de groep praten we met elkaar over dingen die op dit moment in uw leven belangrijk zijn. Het is een open therapiegroep, wat wil zeggen dat er wanneer er mensen stoppen, deze plaatsen aangevuld worden met nieuwe groepsleden. Dus aarzel niet om ons te contacteren, indien u later wilt aansluiten

 

Wanneer deze groep doorgaat hangt van de agenda van deelnemers en vindt plaats in de gebouwen van PC Extimicy, te Rotselaar. Dt is uitermate vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (BUS 335 of Station Wezemaal, op 6 minuten van Leuven-station).

Het is de bedoeling dat u bij elke sessie aanwezig bent. Als u niet kan komen, vragen we om goed minstens 48 uur op voorhand te verwittigen. Op die manier is het voor ons makkelijker om de groepsactiviteiten voor te bereiden.

 

4. Nieuwe AFSPRAKEN CM-TEGEMOETKOMNGEN

Vanuit de ‘overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’ die u met CM heeft, informeren wij u graag over onderstaande wijzigingen van de CM-tegemoetkoming voor psychotherapie: het aantal terugbetaalbare sessies is uitgebreid van 6 naar 12 sessies* per CM-lid (in het leven) vanaf 1 januari 2013.

 

Voor sessies die plaatsvinden vanaf 1 januari 2013 wordt er dus een terugbetaling voorzien voor de zevende tot de twaalfde sessie, indien er recht was op terugbetaling op het moment van de eerste sessie. De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren die op het moment van de eerste sessie recht hebben op kinderbijslag.

 

De tegemoetkoming blijft ongewijzigd, we voorzien een tussenkomst van 50% van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 30 euro per sessie. Voor kinderen en jongeren met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tussenkomst 75% van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 45 euro. U vindt het aangepast formulier op de vernieuwde CM-website: www.cm.be (op de pagina psychotherapie). Op één formulier kunt u zes sessies attesteren. Dit betekent dus dat u voor twaalf sessies twee formulieren binnenbrengt, een formulier voor de eerste zes sessies en een tweede formulier voor de zevende tot twaalfde sessie indien deze laatste zes sessies plaatsvonden na 31 december 2012. De vernieuwde CM-website voorziet een zoekmodule met de gegevens van zorgverstrekkers, waaronder ook uw gegevens vanuit de overeenkomst psychotherapie.Op de pagina psychotherapie vindt u verder een PDF-lijst met gedetailleerde informatie. Zo kunnen onze CM-leden snel terugvinden dat u een overeenkomst heeft met CM.

 

5. Vacature

We zijn op zoek naar medewerkers (psychologen, pedagogen, logopedisten, diëtisten, kinesisten, ...) die op zelfstandige basis in ons PC Extimicy (Sparrenstraat 7) willen samenwerken in een multidisciplinair team.

Meer informatie volgt maar u kan me steeds vrijblijvend contacteren op tim.peeters@psycholoogleuven.be .

 

 

6. Publicatie deontologische code voor psychologen gepubliceerd in het Staatsblad, van kracht vanaf 26 mei 2014

Met groot genoegen melden wij u dat sinds 2014 de deontologische code voor psychologen gepubliceerd is in het Staatsblad!

 

De regels in het “Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog” zijn vanaf 26 mei 2014 verplicht voor alle psychologen in België, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement.

 

De code beschrijft de plichten van psychologen naar hun cliënten toe. Dit gebeurt aan de hand van vijf pijlers: beroepsgeheim, eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon, aansprakelijkheid, deskundigheid en integriteit. De artikels onder elk principe verhelderen hoe dit in de beroepspraktijk vorm gegeven kan worden. U kan de volledige code vinden in het Staatblad of via de psychologencommissie.

 

7. Nieuwe afspraken vanaf 2016

 

Vanaf heden kunnen afzeggingen enkel via telefonisch gesprek of tijdens een voorgaande sessie, dus niet meer via sms of e-mail.

 

We maken u er dan attent op dat een sessie volledig zal worden aangerekend wanneer geen geldige reden kan worden gegeven.

Wegens geregeld laattijdige afzeggingen in onze praktijk, waarbij de 72-uren-regel (d.i. drie werkdagen) niet wordt gerespecteerd en geen doktersbriefje kan worden voorgelegd, ben ik noodgedwongen om ons beleid strikter toe te passen.

 

Mensen die meer dan twee keer hebben verzet of afgezegd, kunnen hierna niet meer verzetten zonder de sessie te worden aangerekend.

 

Daarnaast zien we ons genoodzaakt om steeds twee sessies vast te leggen en op voorhand en enkel nog cash te betalen. Uitzonderingen op deze laatste worden enkel tijdens een sessie vastgelegd.

Wij danken u voor uw begrip.

Tim en collega's

 

Copyright © All Rights Reserved by Extimicy www.psycholoogleuven.be Psycholoog psychotherapeut Leuven Rotselaar