Welke therapieën?

Psychotherapie Leuven Psycholoogleuven.be

Welke therapie?

Wij bieden verschillende therapievormen aan. U vindt een kort overzicht hier onder de knoppen in de bovenstaande balk.

Naast relaxatietherapie bieden we ook psycho-educatie voor zowel patiënten als hun familie aan. Onder de hoofding psycho-educatie kan u lezen wat dit juist inhoudt en voor wie het allemaal geschikt is.

 

In ons centrum bieden we naast psychoanalytische psychotherapie ook oplossingsgerichte counseling en studiebegeleiding aan, groepstherapie en binnenkort ook psychotherapie met kinderen en jongeren. Onder deze hoofding kan niet enkel lezen wat dit juist inhoudt maar ook extra informatie over de ethiek ervan. 

 

 

Aanmelding: hoe komt u bij ons terecht?

Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners. Zij kunnen u doorverwezen of het advies gegeven hebben om met mij contact op te nemen. Maar ook uzelf kan hiertoe het initiatief hebben genomen zonder doorverwijzing van een andere hulpverlener.

 

Verloop van de therapie

Na één of meerdere inleidende gesprekken beslissen we al dan niet om met de toekomstige patiënt in zee te gaan. In die eerste gesprekken hebben we het over uw klachten, persoonlijkheid, leefomstandigheden, jeugdervaringen, uw partner en andere zaken die voor het goed begrijpen van u en uw klachten nodig zijn. Aan de hand van het beeld wat uit de gesprekken naar voren komt, wordt er met u een plan uitgestippeld over de aanpak van de problemen en welke veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Zo probeer ik sàmen met u na te gaan waar u aan wilt werken, of ik u deze hulp kan aanbieden en welke wijze van de therapievormen daar het beste bij aansluit. Dit eerste gesprek duurt driekwart tot anderhalf uur. Dan wordt er in samenspraak met haar of hem afgesproken of we al dan niet en welke therapievorm zullen aangaan. We werken samen met huisartsen en andere hulpverleners zoals sociaal assistenten, kinesisten, diëtisten, ... Aan interdisciplinair overleg hecht ik dus veel waarde. Dit betreft niet alleen de contacten binnen de praktijk, maar ook het overleg buitenshuis zoals met wijkverpleging, thuiszorg en met sociaal-psychiatrische verpleegkundige, artsen enz.

 

Deontologie

In de therapieën die we aanbieden, wordt uitsluitend van wetenschappelijk verantwoorde methoden gebruik gemaakt. Ik laat me daarbij leiden door de voorschriften van de deontologische code van psychologen uitgewerkt door de Belgische Federatie van Psychologen, die van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, van de Vlaamse Vereniging voor psychoanalytische psychotherapie en van de Belgische School voor Psychoanalyse. Via deze link kan u al wat vinden:  https://www.compsy.be/deontologische-code.

 Al onze medewerkers hebben zich geëngageerd om zich aan de deontologische code van de psychologen te houden. 

 

Onderzoek en publicatie

 Omdat een goede praktijk nooit helemaal los kan staan van de laatste bevindingen op wetenschappelijk vlak, probeer ik zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste bevindingen op wetenschappelijk vlak. Bovendien neem ikzelf op regelmatige basis deel aan onderzoek. Extimacy® betekent daarom ook onderzoek en lezingen! Momenteel doen we onderzoek naar o.a.

·Psychische aspecten van wachttijden bij asielzoekers

·Inloed van narratieve aspecten in verwerkingsprocessen van trauma's

·Gebruik van rituelen als vorm van psychotherapie in multiculturele contexten

·Religie en persoonlijkheidsprofielen met behulp van de Post-kritische geloofsschaal

·Ziekte-beeld of ziekte-taal?

·Freud ook een prozaschrijver?

·Spanningsveld juridische verwachtingen en therpeutische opdracht

Van tijd tot stond geef ik ook lezingen over mijn onderzoeken.

 

Cursussen en workshops

Vanuit onze oude samenwerking met dr. Frank Delvaux geven we informatiereeksen over slaapvaardigheden.

 

 

Teambuilding 

 

Samenwerkingen

Aan interdisciplinair overleg hechten we veel waarde. Dit betreft niet alleen de contacten binnen de praktijk, maar ook het overleg buitenshuis zoals met wijkverpleging, thuiszorg en met sociaal-psychiatrische verpleegkundige, artsen enz.

 

 

En Français

Thérapie

Bienvenu(e).

 


Un psychothérapeute vous aide à effectuer un travail relaif aux caractère pénible des émotions ressenties ou expériences vécues, pour avoir un autre regard sur les choses, ou pour mieux comprendre certaines émotions, sentiments et comportements, ou tout simplement pour se sentir mieux.

L’objectif final d’une psychothérapie ou une psychanalyse ne consiste pas uniquement à tenter de réduire les plaintes et la souffrance, mais également de tenter de parvenir à une plus grande liberté et prise de conscience de sentir, penser et agir.

Cible

Personnes confrontées avec des difficultés émotionnelles ou psychiques qui souhaitent en faire part à un psychologue ou à un psychothérapeute reconnu. Personnes à la recherche d’une meilleure connaissance de soi et d’une compréhension des processus inconscients qui sont à la base de son propre fonctionnement, pour arriver à un meilleur développement de sa propre vie émotionnelle.


Types de demande de soutien

*      Dépression

*      Angoisses

*      Situations de crises, de perte et de divorce

*      Question d’identité, sentiments d’inutilité de l’existence

*      Problématique lié à une phase dans la vie

*      Problématique lié à la personnalité , timidité, solitude, agressivité

*      Traumatisme

*      Incest

*      Problématique relationnel

*      Problématique lié au travail

*      Problèmes psychiatriques

*      Problèmes psychosomatiques

· Un mal-être généralisé

Offre

*      Suivi et soutien psychologique

*      Psychothérapie

*      Psychothérapie psychanalytique

*      Suivi de couple

*      Conseil et transfer si nécessaire

Duree et frequence

La durée et la fréquence dépendent de la nature de la demande, des besoins et des motivations. Durée et fréquence sont toujours convenues d’un commun accord au cours des premières séances.

Contact

Par courielle (extimicy@gmail.com) ou par GSM 0494 49 93 98
xpats.com

 


 

google4ada8aa09c4ffcd4.html  expats psychologist psychotherapist

Copyright © All Rights Reserved by Extimicy      www.psycholoogleuven.be Psychooloog Leuven psychotherapie psychologist 0494499398