Oplossingsgerichte counseling

Psychotherapie

Psycholoogleuven.be

 

4. Oplossingsgerichte counseling

4.1. Wat is oplossingsgerichte counseling?

Onze counselor wil in de eerste plaats een luisterend oor voor u zijn en tracht een plek te creëren waar u vrijuit kan praten over wat u bezighoudt, een plek waar u uzelf kan zijn zonder veroordeeld te worden, waar u in alle sereniteit je gevoelens kan laten opborrelen en beleven. U beslist zelf waar u over wil praten en waar u aan wil werken.

 

Soms zien we het allemaal niet meer helder omdat we te dicht met onze neus op de situatie zitten. Door uzelf te horen praten, is het mogelijk om uw verhaal meer vanop een afstand te bekijken. Praten verruimt uw blik. Door over je situatie te praten, krijgt u meer inzicht in uw leven en in uw eigen functioneren. U leert beter te reflecteren over uzelf.

 

Met oplossingsgerichte counseling wil zij bevestigen en vergroten van wat er al goed gaat. Mensen hebben vaak zonder dat ze zich er bewust van zijn een eigen overlevingsstrategie opgebouwd waarin al een deel van de oplossing verborgen zit. Tijdens de begeleiding onderzoek ik de strategieën die u nu al gebruikt. De elementen die u helpen, trachten we uit te breiden.

 

Ze gelooft dat mensen als expert van hun situatie, in staat zijn om op hun eigen unieke manier oplossingen te vinden. Het is de bedoeling om mensen tijdens de begeleiding hun eigen middelen te laten ontdekken en gebruiken zodat ze zichzelf kunnen helpen. Ik vertrek vanuit de informatie die u aanreikt. Ze begeleidt u in uw zoekproces om uw situatie te verbeteren.

Tijdens de counseling hecht ze veel belang aan taal. De woorden waarmee u over uzelf praat, kunnen een invloed hebben op je functioneren. Die taal komt sterk bovendrijven terwijl u over uzelf praat of schrijft. Daarom zal ik soms schrijfopdrachten meegeven. Ze gelooft dat schrijven zeer nuttig kan zijn om gebeurtenissen te verwerken of om inzicht te krijgen in het eigen denken en doen.

Als oplossingsgerichte counselor geloof ik dat veel situaties vastlopen doordat er geen mogelijkheid meer is tot keuze. Een begeleiding gaat goed als u het gevoel hebt dat u bij mij kan bespreken wat u wil bespreken. Als u terug keuzemogelijkheden ziet. Oplossingsgerichte counseling is effectief gebleken voor een hele waaier aan problematieken. Omdat ze erin gelooft dat een probleem zelden iets is van één persoon maar veelal ingebed ligt in een systeem, werk ik graag met de context. Maar uiteraard gebeurt dat in samenspraak.

 

4.2. Doelgroepen

Ik werk zowel met kinderen en jongeren als met ouders en volwassenen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved by Extimicy      www.psycholoogleuven.be