Studiebegeleiding

Psychotherapie

Psycholoogleuven.be

 

 

7.  Studiebegeleiding

7.1.Voor wie?

Voor iedereen die school loopt, jong of oud. Zowel kinderen uit de lagere school, middelbaar onderwijs of studenten uit het hoger onderwijs zijn welkom. Loopt het huiswerk maken stroef? Heb je het moeilijk met een bepaald vak?

Ervaar je veel stress bij toetsen of tijdens examenperiodes? Weet je niet goed hoe je aan een planning moet beginnen? Dan help ik jou graag op weg!

7.2. Wat?

De begeleiding hangt af van de noden. Dit kan gaan van huiswerkbegeleiding, leren plannen, begeleiding van leerstoornissen, werkhoudingsproblemen, studiemethode tot studiekeuzebegeleiding en diagnostiek van leerstoornissen. Voor dit laatste werk ik samen met het team van De Leermobiel te Leuven.

7.3. Hoe?

Er wordt steeds vanuit de lessen of taken die een kind meebrengt, vertrokken. Als insteek wordt er de zelfinstructiemethode van Meichenbaum gevolgd. Om leerstof in te studeren of om een opdracht tot een goed einde te brengen wordt er in vier fasen gewerkt: 1. verkennen, 2. verwerken, 3. inprenten en 4. controleren.

Binnen deze vier fasen wordt er samen met het kind op zoek gegaan naar een manier die past bij hem of haar. Studeren is immers iets heel persoonlijk en is bijgevolg ook steeds maatwerk

7.4. Frequentie en duur

Kinderen krijgen een vast moment waarop ik hen elke week verwacht. De duur van een sessie wordt tijdens het intakegesprek afgesproken en kan variëren van één tot twee uur. De leeftijd van het kind en de aard van de hulpvraag spelen hierin een grote rol.

Gelieve het afgesproken uur te respecteren. Indien u iets wil bespreken met mij, kan dat binnen de afgesproken ruimte die ik voor uw kind reserveer.

 

 

Copyright © All Rights Reserved by Extimicy      www.psycholoogleuven.be