Nieuws

Psychotherapie Leuven Psycholoogleuven.be

NIEUWS


1. Groepstherapie voor studenten en groepstherapie voor CVS- en FM-patiënten

Studenten (hogescholen en universiteiten) kunnen in een aparte groep aan een verminderd tarief (10 euro per student) deelnemen. Deze groep vangt aan vanaf 5 deelnemers en duurt telkens een trimster met de mogelijheid te verlengen.

CVS- en fybromialgiepatiënten kunnen in een aparte groep aan een verminderd tarief (10 euro per student) deelnemen. Deze groep vangt aan vanaf 5 deelnemers en duurt telkens een trimester met de mogelijheid te verlengen. De groepen starten vanaf vijf deelnemers. Bij interesse gelieve ons te contacteren op extimicy@gmail.com met in de titel 'groepstherapie CVS en FM'.


2. Rouwgroepen

In onze praktijk zijn we weer met rouwgroepen gestart.  U heeft misschien wel interesse om deel te nemen aan een groep .

Bent u één van de  grootouders, vader of moeder,  broer of  zus, jullie kind of een goede vriend/vriendin verloren?

Gebeurde het totaal onverwacht? Of eerder verwacht? Door ziekte, een ongeval of zelfdoding? Is het nog maar net gebeurd of al een hele tijd geleden?

De tijd bleef even stilstaan, maar nadien ging het dagelijks leven gewoon weer door. Tenminste ... zo leek het toch voor de buitenwereld ...

Heeft u geleerd om  aan de buitenwereld een flair van "ça va" te tonen, terwijl u van binnen kapot gaat? En wat met die kwaadheid die van binnen heerst? De opstandigheid die als een tornado door uw lijf raast? Sommigen mensen hebben al kort na een overlijden behoefte aan wat extra steun, anderen pas na maanden of zelfs jaren. Op onverwachte momenten kunnen emoties u weer overvallen en dan is het goed om te weten dat u bij ons welkom bent.

 


Aarzel niet om ons te contacteren, indien u later wilt aansluiten.

Wanneer deze groepen doorgaan, hangt af van de agenda van de deelnemers en vinden plaats   in de gebouwen van PC Extimicy te Rotselaar.


3. Groepstherapieën  .

U heeft misschien wel interesse om deel te nemen aan een groep voor (jong)volwassenen.

In de groep praten we met elkaar over dingen die op dit moment in uw leven belangrijk zijn. Het is een open therapiegroep, wat wil zeggen dat er wanneer er mensen stoppen, deze plaatsen aangevuld worden met nieuwe groepsleden. Dus aarzel niet om ons te contacteren, indien u later wilt aansluiten


Wanneer deze groep doorgaat hangt van de agenda van deelnemers en vindt plaats in de gebouwen van PC Extimicy, te Rotselaar. Dt is uitermate vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (BUS 335 of Station Wezemaal, op 6 minuten van Leuven-station).

 

Het is de bedoeling dat u bij elke sessie aanwezig bent. Als u niet kan komen, vragen we om goed minstens 48 uur op voorhand te verwittigen. Op die manier is het voor ons makkelijker om de groepsactiviteiten voor te bereiden.

 


 

 

4. Nieuwe AFSPRAKEN CM-TEGEMOETKOMNGEN

We informeren u graag over de uitbreiding van het CM-voordeel psychotherapie.

 

Binnen dit vernieuwde voordeel* komen ook sessies voor volwassenen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Volwassenen  krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie.

Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie. Dit is niet veel maar  alvast een eerste opstapje  naar eerlijke en faire  tergbetaling.


Maximaal 12 zittingen vergoedbaar.

Het nieuwe aanvraagformulier voor CM-leden kunt u vanaf 15 december 2017 downloaden via www.cm.be/psychotherapie. Dit document kan gebruikt worden voor sessies psychotherapie die plaatsvinden na 1 januari 2018.

 

U hoeft zelf niets te ondernemen. De bestaande CM-overeenkomst moet niet aangepast worden en u heeft ook geen bijkomend registratienummer nodig. Uw huidige overeenkomst voldoet aan alle vereisten om deze nieuwe tegemoetkoming toe te passen.

 

We informeerden u vorig jaar over de wetswijziging van 1 september 2016. Deze wetswijziging laat nog op zich wachten. Daarom hanteren we nog onze bestaande lijst van CM-overeenkomsten. De CM-overeenkomst stopt vanaf het moment dat de federale erkenning operationeel en administratief uitvoerbaar is, zoals dit ook is opgenomen in de bestaande CM-overeenkomst.

 

 

Indien u nog verdere vragen hebt over bovenstaande wijzigingen, mag u ons altijd contacteren.

 

Met vriendelijke groeten

Vicky Stessens

Productmanager CM-diensten en –voordelen

Haachtsesteenweg 579

1031 Brussel

zorgverstrekkers@cm.be

deze informatie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de CM.


Vanuit de ‘overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’ die u met CM heeft, informeren wij u graag over onderstaande wijzigingen van de CM-tegemoetkoming voor psychotherapie: het aantal terugbetaalbare sessies is uitgebreid van 6 naar 12 sessies* per CM-lid (in het leven) vanaf 1 januari 2013.


Voor sessies die plaatsvinden vanaf 1 januari 2013 wordt er dus een terugbetaling voorzien voor de zevende tot de twaalfde sessie, indien er recht was op terugbetaling op het moment van de eerste sessie. De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren die op het moment van de eerste sessie recht hebben op kinderbijslag.


De tegemoetkoming blijft ongewijzigd, we voorzien een tussenkomst van 50% van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 30 euro per sessie. Voor kinderen en jongeren met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tussenkomst 75% van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 45 euro. U vindt het aangepast formulier op de  vernieuwde CM-website: www.cm.be (op de pagina psychotherapie). Op één formulier kunt u zes sessies attesteren. Dit betekent dus dat u voor twaalf sessies twee formulieren binnenbrengt, een formulier voor de eerste zes sessies en een tweede formulier voor de zevende tot twaalfde sessie indien deze laatste zes sessies plaatsvonden na 31 december 2012. De vernieuwde CM-website voorziet een zoekmodule met de gegevens van zorgverstrekkers, waaronder ook uw gegevens vanuit de overeenkomst psychotherapie.Op de pagina psychotherapie vindt u verder een PDF-lijst met gedetailleerde informatie. Zo kunnen onze CM-leden snel terugvinden dat u een overeenkomst heeft met CM.

 


5. Vacature

We zijn op zoek naar medewerkers (psychologen, pedagogen, muziektherapeuten, logopedisten, diëtisten, kinesisten, ...) die op zelfstandige basis in ons PC Extimicy (Sparrenstraat 7) willen samenwerken in een multidisciplinair team.

Meer informatie volgt maar u kan me steeds vrijblijvend contacteren op tim.peeters@psycholoogleuven.be of via 0494 49 93 98.6. Publicatie deontologische code voor psychologen gepubliceerd in het Staatsblad, van kracht vanaf 26 mei 2014

Met groot genoegen melden wij u dat sinds 2014 de deontologische code voor psychologen gepubliceerd is in het Staatsblad!


De regels in het “Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog” zijn vanaf 26 mei 2014 verplicht voor alle psychologen in België, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement.


De code beschrijft de plichten van psychologen naar hun patiënten/cliënten toe. Dit gebeurt aan de hand van vijf pijlers: beroepsgeheim, eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon, aansprakelijkheid, deskundigheid en integriteit. De artikels onder elk principe verhelderen hoe dit in de beroepspraktijk vorm gegeven kan worden. U kan de volledige code vinden in het Staatblad of via de psychologencommissie.Copyright © All Rights Reserved by Extimicy      www.psycholoogleuven.be  Psycholoog psychotherapeut Leuven Rotselaar