Voor wie? Services

Doelgroep

Omdat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de juiste hulp voor uw problemen te vinden, geef ik hier een heel summier overzicht van enkele probleemgebieden die ik behandel. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan zeker niet om me te contacteren.

 

Ik geef zowel individuele, koppel- als groepstherapie aan adolescenten (+14) en volwassenen die geconfronteerd worden met psychische problemen en hieraan via gesprekstherapie onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut willen werken. We werken via gesprekstherapieën, die zowel kortdurend als langdurend en intensief van aard kunnen zijn. Afhankelijk van de problematiek en de vraag werken we ondersteunend, inzichtgevend of oplossingsgericht.

 

Ik werk zowel op individuele basis, als met koppels, gezinnen en groepen.

Indien nodig, werk ik ook met tolken om het taalprobleem te verhelpen.

 

Mijn eigen invalshoek is psychodynamisch (Freudiaans en Lacaniaans). Na enkele kennismakingsgesprekken wordt er gekeken of we puur analytisch werken of dat u eerder gebaat bent bij een ondersteunende therapie. Psychoanalytische psychotherapie is geen directieve therapie. Pasklare antwoorden worden er niet gegeven. De therapeut ondersteunt het spreken van de patiënt door actief te luisteren, vragen te stellen, hypothesen te formuleren en interpretaties af te toetsen. Er wordt een opening gecreëerd om het geheel vanuit een ander perspectief te benaderen. Onderliggende dynamieken en patronen worden hierdoor duidelijker. Belangrijk hierbij is het respect voor de tijd (uw ritme) en het zijn (geen oordeel). Het particulier verlangen van ieder subject staat hierbij centraal. De psychoanalyse spreekt mij bijzonder aan gezien het grondig rekening houdt met de geschiedenis van het subject en het onbewuste.

 

Belangrijk om te weten is dat ik vind dat therapie niet zozeer beoogt symptomen te verminderen maar vooral streeft naar het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de psychische kracht via inzicht in zichzelf en in zijn of haar functioneren. De effecten van een goede therapie zijn daarom ook merkbaar op het vlak van sociaal functioneren, levenskwaliteit en de vermindering van vatbaarheid voor herval. Therapie vraagt een zekere vorm van moed, doorzettingsvermogen en investering.

 

Ik geef hieronder een overzicht van enkele probleemgebieden die ik behandel.

* Identiteitsvragen

* Trauma, PTSS

* Oorlogsslachtoffers, terreur, aanslagen

* Seksueel misbruik, incest

* Psychosomatische klachten

* Werkgerelateerde klachten, zoals burn-out

* Algemeen onwelbevinden

* Rouwverwerking

* Chronisch vermoeidheidsyndroom en Fibromyalgie

* Angst en depressie (paniekaanval, hyperventilatie, OCD, depressieve stoornissen, ...)

* Psychiatrische problematieken

* Autisme en ASS

* Levensvragen

* Zingevingsvragen

* Relaxatietherapie

* Psycho-educatie over stoornissen

* Slaapcursus

* Workshops

* Groepscohesie

* ...

 

De groepstherapieën gaan door te Rotselaar.

 

For whom?

Finding a psychologist or psychotherapist can feel daunting. I hope that this website will offer some useful basic information about psychotherapy, and that this website will help you decide whether I could be the right therapist for you. We provide individual, couple, and group therapy.

 

I provide short term and long term treatment for a wide range of psychological problems including:

* Depression

* Anxiety

* Panic Attacks

* CFS and FM

* OCD

* Grief & Bereavement

* Identity problems

* Existential problems

* Psychosomatic problems

* Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

* Trauma

* ASS

* (Sexual) abuse and incest

* Relationship Difficulties

* Psychiatric problems

* Occupational Stres

* …

If you are concerned about an issue that is not listed above, I may still be able to help, or may be able to direct you to an alternative service. Do not hesitate to contact me.

 

"For psychoanalysis, the symptom is not a "disorder", it is a silenced truth that needs to be heard. The symptom includes the paradoxical satisfaction that leads to suffering ("jouissance"). Treatment is a dialectical procedure, which brings to the surface the weight of jouissance that words carry. Words encircle the truth without the subject being aware of it. Grasping these two faces of the symptom -- language and jouissance -- allows the subject to read his story and to make it his again. Then he can let go of a part of his jouissance and become responsible for its remainder in a life that does not necessarily conform to common morality, but is no less lawful for it. The psychoanalyst, having been analyzed himself, is one who has detached himself from this fantasmatic juouissance. Free of prejudice, he can then enable the patient to invent his own bespoke response, the one that fits him."

― Agnes Aflalo, The Failed Assassination of Psychoanalysis: The Rise and Fall of Cognitivism

 

 

 

Note

As I am not a native speaker, please apologize if I do not have the full capability describing in all detail and nuances.

 

In addition we also provide therapy and counseling on an individual basis on our premises (just a 5-10 minute walk from Rotselaar railway station (travel time of 6 minutes) or at the Rotselaar-Heikant busstop, bus 335 (travel time of 18 minutes)).

 

Copyright © All Rights Reserved by Extimicy www.psycholoogleuven.be Psycholoog psychotherapeut Leuven Rotselaar